Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Дата: 28.01.2022 10:04
Кількість переглядів: 802

Старобільське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області інформує, що останнім часом керівники підприємств дедалі менше звертають увагу на проведення своїм працівникам періодичних медичних оглядів згідно із Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим Наказом Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007 № 246 (далі – Порядок № 246).

За 12 місяців 2021 року у медичних закладах міста Старобільськ та смт Новопсков медичний огляд пройшли 5453 працівники.

Нагадуємо, що Порядок № 246 розроблений на виконання статті 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII (зі змінами та доповненнями), визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, виду економічної діяльності, їх філіях, інших відокремлених підрозділах, у фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі – роботодавці).

Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір із закладом охорони здоров’я та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

Під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу, роботу зі шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника (додаток 3 до Порядку № 246).

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою: визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Періодичні медичні огляди проводяться з метою забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я та можливості працівників продовжувати роботу в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу.

Зауважимо, що працівники, які задіяні у виконанні робіт на транспортних засобах, проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, окрім тих, які підлягають оглядам відповідно до наказу МОЗ та МВС України «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» від 05.06.2000 № 124/345, зареєстрованого в Мін’юсті 18.07.2000 за № 435/4656.

Щорічно до 01 грудня роботодавець звертається до територіального органу Управління з питань праці із заявкою щодо складання Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (додаток 1 до Порядку № 246), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої особи. Згідно із пунктом 3.1. Порядку № 246 до заявки додаються: витяг зі штатного розпису та лабораторні дані дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників.

На підставі Акту роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, (додаток 2 до Порядку № 246) на паперовому та електронному носіях, узгоджує їх із фахівцем відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці Управління з питань праці. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий надсилається до закладів охорони здоров’я, третій – до територіального органу Управління з питань праці, четвертий – до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Роботодавець погоджує план-графік проведення медичних оглядів закладами охорони здоров’я. Забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медичні огляди та обстеження. Здійснює контроль за проведенням медоглядів у строки, погоджені із закладами охорони здоров’я, призначає відповідальних осіб за організацію медогляду. Відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я. Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток та за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією.

Результати попереднього (періодичних) медичного огляду працівників і висновок Комісії про стан здоров’я заносяться до Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду (додатку 7 до Порядку № 246), і до Медичної картки амбулаторного хворого (форма 025/о) та видається медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника (додаток 8 до Порядку № 246).

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформлює Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (додаток 9 до Порядку № 246), який складається у шести примірниках: один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, до територіального органу Управління з питань праці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України. Термін зберігання Заключного акта – 5 років.

Звертаємо увагу, що працівник не може залучатися до роботи, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень