Увага ВАКАНСІЯ!

Дата: 06.08.2020 11:49
Кількість переглядів: 585

 

 

Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора   Шульгинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора  Шульгинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області.

Конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурс на посаду керівників комунального закладу загальної середньої освіти Шульгинської сільської ради, затвердженого рішенням сесії Шульгинської сільської ради №12/04-отг від 22 червня 2020 року.

Повна назва навчального закладу: Шульгинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області

Скорочена назва:  Шульгинський ЗЗСО І-ІІІ ст.

Місцезнаходження навчального закладу: 92764, Луганська область, Старобільський район, с. Шульгинка, вул. Садова, 10А. т. 9-62-20.

Найменування посади: Директор   Шульгинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області.

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів,  установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.

Вимоги до кандидата: Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином   України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:

-заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

-копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

-копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

-копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

-довідку про відсутність судимості;

-мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

   Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.  

               Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються. 

  Визначені у цьому пункті документи кандидат подає особисто (або подає уповноважена особа  згідно з довіреністю) до конкурсної комісії протягом  15 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

  Кінцевий термін подання документів: 20 серпня 2020 року до 16:00 год. 

  Місце подання документів:   92764, Луганська область, Старобільський район, с. Шульгинка, вул. Театральна, буд. 1-Д, відділ освіти, культури, молоді та спорту. 

   Дата, місце початку проведення конкурсного відбору:  с. Шульгинка, вул. Театральна, буд. 1-Д, відділ освіти, культури, молоді та спорту, 25 серпня 2020 року о 10:00 год.

 Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

-перевірки (комп’ютерного тестування) на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України № 654 від 19.05.2020 року; співбесіди з конкурсною комісією;

 -презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Форма перевірки знання законодавства: комп’ютерне тестування.

Особа, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Шовкопляс Олександр Анатолійович, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту за адресою:   с. Шульгинка, вул. Театральна, буд. 1-Д, відділ освіти, культури, молоді та спорту.

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ШУЛЬГИНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

СТАРОБІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: 92764, Луганська обл., Старобільський р-н, с. Шульгинка, вул. Театральна, буд. 1-Д

E-mailoskusp.shotg@ukr.net    Код ЄДРПОУ 43301359

НАКАЗ

від 06 серпня 2020 року                                                    № 22-К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Про оголошення конкурсу на заміщення

вакантної посади директора закладу

загальної середньої освіти

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про освіту», Положення про  конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Шульгинської сільської ради, затвердженого рішенням сесії Шульгинської сільської ради  22 червня 2020 р. №12/04-отг, враховуючи наявність вакантної посади директора  Шульгинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області.

НАКАЗУЮ:

1.Оголосити конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора   Шульгинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області.

2.Кандидатам на участь у конкурсному відборі визначити наступні вимоги: громадянство України; вільне володіння державною мовою; вища освіта не нижче магістра (спеціаліста); стаж педагогічної роботи не менше трьох років; організаторські здібності та фізичний і психічний стан здоров'я, що не перешкоджає виконувати професійні обов'язки.

3.Затвердити персональний склад конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору (додаток 1).

4.Визначити уповноваженою особою від конкурсної комісії Петренко Н.М., секретаря виконкому Шульгинської сільської ради.

5.Уповноваженій особі:

5.1.Забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору (п.1 цього наказу)  на офіційному веб-сайті Шульгинської сільської ради, дотримуючись вимог Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Шульгинської сільської ради, затвердженого рішенням сесії Шульгинської сільської ради  22 червня 2020 р. №12/04-отг 5.2.Здійснити прийом та розгляд документів претендентів для участі у конкурсному відборі у термін з 06 серпня по 21 серпня 2020 року.

5.3.До 24 серпня 2020 року забезпечити оприлюднення на веб-сайті Шульгинської сільської ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі.

5.4.Забезпечити оприлюднення результатів конкурсу на веб-сайті Шульгинської сільської ради.

6.Конкурсній комісії:

6.1.У п'ятиденний термін після закінчення строку подання документів, завершити роботу по допуску до участі у конкурсі.

6.2.До 24 серпня 2020 року забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування.

6.3.Провести конкурсний відбір 25 серпня 2020 року за адресою:    92764, Луганська область, Старобільський район, с. Шульгинка, вул. Театральна, буд. 1-Д, відділ освіти, культури, молоді та спорту, шляхом:

перевірки (комп’ютерного тестування) на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України № 654 від 19.05.2020 року; співбесіди з конкурсною комісією;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

6.4.Визначити упродовж одного робочого дня з дня завершення конкурсного відбору переможця або визначити конкурс таким, що не відбувся.

6.5.Надати начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Шульгинської сільської ради обґрунтований висновок щодо переможця конкурсу з метою призначення його на посаду директора закладу загальної середньої освіти та укладення контракту.

7.Затвердити перелік тестових питань на перевірку законодавства (додаток 2).

8.Забезпечити оприлюднення даного наказу на веб-сайті Шульгинської сільської ради.

9.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу освіти                                                 Олександр ШОВКОПЛЯС 

https://rada.info/upload/users_files/04337593/abf0b77ffa79d327c779c27c5681c28e.pdf

https://shulgynka-rada.gov.ua/news/1597313834/

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь