Перелік питань на конкурс головного спеціаліста та провідного спеціаліста відділу ОКМС

Дата: 14.08.2020 20:15
Кількість переглядів: 2156

                                                              до Порядку проведення іспиту

                                                              кандидатів на заміщення вакантних

                                                              посад  посадових осіб місцевого

                                                              самоврядування Шульгинської сільської ради   

 

 

                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                             Начальник відділу ОКМС

                                                             ____________ О.ШОВКОПЛЯС

                                                                                          

                                                             «____» ___________ 20___ р. 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).
 3. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 4. Організація роботи виконавчого комітету сільської ради (стаття 53).
 5. Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у навчальних закладах. Навчальні заклади і церква;

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 

 1. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 2. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 3. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (ст.. 22,23)
 4. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
 5. Основні принципи загальної середньої освіти та принципи дошкільної освіти;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 2. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).
 3. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади;

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №4

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 

 1. Форма правління в Україні (стаття 5).
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 3. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 4. Об’єкти управління  місцевих державних адміністрацій (стаття 15).
 5. Завдання дошкільної освіти. Здобуття дошкільної освіти. Роль сім'ї у дошкільній освіті;

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №5

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 

 1. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Порядок формування рад (стаття 45).
 5. Державні стандарти освіти. Державний контроль за діяльністю  навчальних закладів;

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №6

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 

 1. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 2. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 3. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 4. Склад, структура та акти місцевих державних адміністрацій (стаття 5-6)
 5. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в галузі освіти. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої та дошкільної освіти;

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №7

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 

 1. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 2. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
 3. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 4. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12).
 5. Державна політика в галузі освіти, зокрема  у сфері початкової загальної освіти та дошкільної освіти. Державний нагляд (контроль) за діяльністю навчальних закладів;

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №8

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 

 1. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 2. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 3. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 4. Староста об’єднаної територіальної громади (стаття 14-1).
 5. Управління освітою. Органи управління системою загальної середньої освіти та дошкільної освіти;

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №9

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 1. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 2. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 3. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 4. Виконавчий комітет сільської ради (стаття 51).
 5. Структура освіти. Освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені. Наукові ступені. Вчені звання;

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №10

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 1. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 2. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14)
 3. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
 4. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської ради (стаття 54).
 5. Організація харчування дітей у загальноосвітньому та дошкільному навчальному закладі;

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №11

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 1. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 2. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 3. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

одержання подарунків (статті 22, 23).

 1. Право комунальної власності (стаття 60).
 2. Учасники навчально-виховного процесу, їх права та зобов’язання;

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №12

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 1. Система судів в Україні (стаття 125).
 2. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
 3. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 4. Постійні комісії сільської ради (стаття 47).
 5. Умови створення, реорганізації та ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів. Наукове і методичне забезпечення загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №13

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 1. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 2. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23). 
 3. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 4. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).
 5. Медичне обслуговування дітей у загальноосвітньому та дошкільному навчальному закладі;

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №14

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 1. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 2. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття13).
 3. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 4. Повноваження сільського голови (стаття 42).
 5. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти;

 

 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №15

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування ________________________________________________________________ 

Шульгинська сільська рада

 

 

 1. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 2. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 3. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).
 4. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
 5. Управління та громадське самоврядування загальноосвітнім  та дошкільним  навчальним закладом;

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень